EN

Piotr Suprynowicz

J.W. Construction

Polska

Nowym członkiem zarządu J.W. Construction został Piotr Suprynowicz. Pełni on obecnie funkcję project managera, a dodatkowo wchodzi w skład zarządu dwóch spółek, działających w ramach grupy: Hanza Invest oraz Dana Invest. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Mostostalu Chełm, by w 2002 roku rozpocząć pracę w grupie J.W. Construction. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Politechnice Lubelskiej na kierunku budownictwo. W 2002 roku uzyskał uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Kategorie