EN

Mikołaj Wild

Centralny Port Komunikacyjny

Polska
Mikołaj Wild
Mikołaj Wild został prezesem spółki Centralny Port Komunikacyjny pokonując w konkursie sześciu kontrkandydatów. Od maja 2017 roku Wild był pełnomocnikiem rządu ds. CPK, w maju tego roku został powołany na funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki, natomiast 28 listopada rada oddelegowała go do czasowego wykonywania czynności prezesa CPK.

Mikołaj Wild jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego i Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim, University of Florida oraz stypendystą programu Magister iuris comparitivi na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. W latach 2003-2006 był zatrudniony w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego. Od 2006 roku pracownik Prokuratorii Generalnej, a w latach 2008-2017 – Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie w latach 2013-2017 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Prawa Ustrojowego, Sekcji Prawa Cywilnego i członka Rady Naukowej. W latach 2015-2017 był wiceministrem skarbu państwa, kierując m.in. Departamentem Prawno-Procesowym Mienia Skarbu Państwa oraz Biurem Audytu i Kontroli, sprawując osobisty nadzór nad spółkami sektora lotniczego, w tym nad LOT-em. Od kwietnia do maja 2017 roku był głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów, od maja 2017 do lutego 2018 roku pracował jako sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a od lutego 2018 roku pełnił również funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Kategorie