EN

Maciej Szamałek

P3

Polska
Maciej Szamałek
Promocję otrzymał Maciej Szamałek związany z P3 od 2013 roku, który objął nowo utworzone stanowisko head of construction & development.

Kategorie