EN

Yilmaz Yildirimlar

Radisson Hotel Group

Europa
Yilmaz Yildirimlar

Yilmaz Yildirimlar został wyznaczony na starszego wiceprezesa ds. Europy Wschodniej, Rosji i Turcji w Radisson Hotel Group. Yilmaz rozpoczął karierę w grupie w Wiedniu w 1995 roku i zajmował kilka stanowisk kierowniczych w Radisson Blu Hotels w Amsterdamie, Manchesterze i Bukareszcie. Pełnił funkcję dyrektora na Europę Południowo-Wschodnią i dyrektora regionalnego na Europę Wschodnią z siedzibą w Moskwie, do czasu mianowania go w 2017 roku na stanowisko starszego wiceprezesa ds. Europy Środkowej i Południowej.

Fot. hospitalitynet.org

Kategorie