EN

Andrzej Krzywiec

BNP Paribas Real Estate Poland

Polska
Andrzej Krzywiec
Szeregi zespołu Project & Development Consultancy zasilił Andrzej Krzywiec. Objął on stanowisko lidera ds. branżystów. Zakres jego obowiązków to m.in. kierowanie zespołem branżystów, wsparcie techniczne project managerów przy zarządzaniu projektami i opracowaniu raportów, techniczne due diligence, nadzór nad konsultantami zewnętrznymi przy przygotowaniu raportów technicznych oraz udział w nadzorach inwestorskich czy sprawdzenie poprawności pracy serwisów technicznych. Andrzej wcześniej, przez blisko 25 lat związany był zawodowo z branżą nieruchomości oraz budowlaną, odpowiadając za nadzór techniczny oraz wsparcie projektowe dla obiektów komercyjnych.

Kategorie