EN

Tomasz Chrabałowski

Cream

Polska
Tomasz Chrabałowski

Tomasz Chrabałowski został nowym dyrektorem finansowym w grupie Cream, w tym: Cream Property Advisors, Cream Legal, Cream Offices i Cream Capital. Do jego obowiązków należy zarządzanie finansami spółek grupy, planowanie biznesowe i analizy finansowe, a także wspieranie zarządzania firmą i doradztwo w zakresie strategii, inwestycji i rozwoju grupy.

Tomasz Chrabałowski ma ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i finansów oraz kontroli kosztów. W czasie swojej dotychczasowej kariery zawodowej współpracował m.in. z firmą Apsys Polska oraz spółką Multi Poland z sektora nieruchomości handlowych, firmą outsourcingową Accace oraz z pracownią architektoniczną – Grupa 5 Architekci. Tomasz Chrabałowski jest członkiem Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych Finexa i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Posiada także akredytację do sporządzania raportów według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Kategorie