EN

Michael Stapf

International Campus

Europa
Michael Stapf

International Campus GmbH powiększyła swój zespół zarządzający o Michaela Stapfa. Michael dołączył do IC jako dyrektor ds. inwestycji (CIO) i odpowiada za stymulowanie wzrostu poprzez inwestycje, przejęcia i rozwój projektów. Podczas gdy Niemcy, Austria i Holandia są głównymi regionami dla International Campus, Czechy i Polska to coraz większe rynki docelowe.

Nowy dyrektor posiada dyplom inżyniera, zarządzania biznesem i ekonomii. Wcześniej przez ponad 18 lat pracował w Groß & Partner, ostatnio jako członek zespołu zarządzającego. Pracował też w Bilfinger & Berger oraz w Hochtief.

Kategorie