EN

Artur Popko

Budimex

Polska
Artur Popko

Artur Popko, obecny wiceprezes Budimeksu, został powołany na stanowisko prezesa zarządu i dyrektora generalnego spółki Budimex. Obejmie tę rolę 20 maja 2021 roku.

Artur Popko jest związany z grupą od 2004 roku. Początkowo pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie dyrektora kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko dyrektora rejonu, a następnie dyrektora oddziału. Od roku 2011 zarządzał obszarem budownictwa infrastrukturalnego Budimeksu. W 2019 roku został powołany do roli wiceprezesa, obejmując odpowiedzialność za cały obszar operacyjny Budimeksu. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne.

Kategorie