EN

Jan Wszołek

Profbud

Polska
Jan Wszołek

Jan Wszołek został nowym członkiem rady nadzorczej grupy Profbud. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawie budowlanym. Prowadzi również postępowania sądowe i administracyjne związane z nieruchomościami oraz procesem budowalnym. Jest członkiem zespołu nieruchomości i procesu budowlanego w międzynarodowej kancelarii prawnej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz podyplomowe studia menadżerskie dla deweloperów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Kategorie