EN

Danny Bercovich

GTC

Europa
Danny Bercovich

Danny Bercovich awansował na stanowisko dyrektora regionalnego ds. handlu detalicznego w GTC. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora generalnego GTC w Bułgarii i Rumunii. Bercovich będzie od teraz kierował działaniami i strategią rozwoju firmy w segmencie detalicznym. Jest związany z Globe Trade Centre od 2012 roku. Jako szef GTC Rumunia, a następnie GTC Bułgaria, zajmował się projektami biur i centów handlowych. Brał aktywny udział we wzmacnianiu renomy firmy na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Południowo-Wschodniej. Jednym z jego ważniejszych osiągnięć w karierze zawodowej w GTC było zrealizowanie projektu biurowego Advance Business Center. Ponadto, Bercovich przez lata zajmował się sprzedażą i zakupem centrów handlowych w Bułgarii, optymalizując ich wydajność i przystosowując je do dynamicznych zmian na rynku. W ostatnim czasie był również zaangażowany w tworzenie strategii dla portfela handlowego GTC we wszystkich krajach, w których działa grupa. Jako dyrektor regionalny ds. handlu detalicznego Danny Bercovich będzie zarządzał strategią grupy, polegającą na koncentrowaniu się na centrach handlowych. Wykorzysta przy tym zarówno bogate doświadczenie w rozwoju i prowadzeniu powierzchni handlowych na rynkach Europy Południowo-Wschodniej, jak i zaangażowanie w portfel handlowy GTC.

Kategorie