EN

Marek Noetzel

Nepi Rockastle

Europa Środkowo-Wschodnia
Marek Noetzel

Zarząd firmy Nepi Rockcastle mianował dyrektora operacyjnego. Stanowisko chief operating officer (COO) objął Marek Noetzel, wcześniej pełniący funkcję członka zarządu i dyrektora wykonawczego w Polsce. W swojej nowej roli będzie zarządzał przychodami, wynajmem i strategią rozwoju grupy.

Marek Noetzel dołączył do Rockcastle Global Real Estate w 2016 roku; na polskim rynku nieruchomości handlowych działa od 20 lat. W poprzedniej roli odpowiedzialny był za zarządzanie aktywami nieruchomości spółki w Polsce, na Węgrzech, Słowacji, w Czechach oraz na Litwie.

Zarząd Nepi Rockastle mianował również dyrektora generalnego i dyrektora finansowego. Rüdiger Dany, dotychczas pełniący obowiązki dyrektora generalnego (CEO), jak i Eliza Predoiu, dotychczas pełniąca obowiązki dyrektora finansowego (CFO), otrzymali stałe nominacje na powyższe stanowiska z dniem 1 czerwca 2022 roku. Oboje pełnili swoje funkcje od lutego 2022 roku.

Marius Barbu obejmuje stanowisko group asset director i pokieruje całym portfelem aktywów oraz zespołem. Będzie odpowiedzialny za stronę kosztową, zarządzanie strategią operacyjną obiektów, marketing i transformację biznesową na poziomie grupy.

Kategorie