EN

Dominik Kalinowski

Antal

Polska
Dominik Kalinowski

Dominik Kalinowski dołączył do zespołu Antal i objął nowo utworzone stanowisko head of Outsourcing. Jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie procesów, procedur i polityki sprzedażowej dotyczącej usługi Outsourcingu oraz za działania związane z zarządzaniem kontraktorami. Posiada doświadczenie w sprzedaży, marketingu, business developmencie i project managemencie (w tym zarządzaniu projektami outsourcingowymi) zdobyte w międzynarodowych organizacjach z branży usług HR. Wdrażał strategie wejścia produktów na rynek oraz prowadził działania promocyjne wspierające sprzedaż.

Kategorie