EN

Martyna Gąsior

Panattoni

Polska
Martyna Gąsior

Martyna Gąsior awansowała na stanowisko land acqusition specialist w Panattoni. Jako ekspert wspiera pełen proces nabycia gruntów pod nowe inwestycje przemysłowo-magazynowe i logistyczne na rynku śląskim.

Martyna Gąsior jest związana z Panattoni od ponad 2,5 roku. W 2021 roku ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na kierunku Gospodarka Przestrzenna, a w 2023 roku – na tej samej uczelni uzyskała tytuł magistra na kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości.

Kategorie