EN

Dorota Górska

Portico

Polska
Dorota Górska

18 kwietnia 2024 roku w spółce Portico Project Management nastąpiły zmiany w zarządzie. Nową prezes zarządu została Dorota Górska, a wiceprezesem zarządu Tomasz Małyszko. Dotychczasowy prezes, Robert Pawlak, oraz wiceprezes, Aleksandra Wilczyńska, pozostają w czteroosobowym zarządzie spółki i będą odpowiedzialni za zakres business development.

Dorota Górska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Od 2004 do 2009 roku pracowała w firmach wykonawczych, zdobywając doświadczenie głównie przy budowie obiektów mieszkaniowych i opieki zdrowotnej. Od 2010 roku jej kariera rozwijała się w spółce Portico, gdzie awansowała przez różne szczeble organizacyjne, począwszy od administratora projektu, przez inspektora nadzoru, aż po dyrektora regionu.

Kategorie