EN

Bartosz Guss

PZFD

Polska
Bartosz Guss

Bartosz Guss od lipca obejmie funkcję dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Guss deklaruje, że dialog i współpraca z samorządem będą jednym z priorytetów działań PZFD. Za priorytet stawia sobie budowanie partnerstwa z samorządami, wprowadzanie nowych standardów, innowacyjnych rozwiązań, promowanie dobrych praktyk oraz zapewnienie stabilności i rozwoju.

Bartosz Guss zdobył bogate doświadczenie zawodowe w instytucjach publicznych. Jest doświadczonym samorządowcem, który przez ponad 20 lat zajmował się tematyką nieruchomości i współpracował z biznesem. Przez kilka ostatnich lat był wiceprezydentem Poznania. Zajmował się polityką mieszkaniową, urbanistyką i architekturą, planowaniem przestrzennym, nadzorem budowlanym i obsługą inwestorów. Był też dyrektorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Z wykształcenia jest prawnikiem.

Kategorie