EN

Adam Borsukiewicz

Panattoni

Polska
Adam Borsukiewicz

Adam Borsukiewicz awansował na stanowisko Land Development director w Panattoni. Będzie odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie procesami rozwoju gruntów oraz za przygotowanie kluczowych projektów inwestycyjnych. Będzie również koordynował prace zespołu odpowiedzialnego za ekspansję bazy gruntów na polskim rynku.

Adam Borsukiewicz od ponad 10 lat związany jest z Panattoni, gdzie zaczynał pracę, jako Development Coordinator, a do chwili obecnej pełnił funkcję Senior Expansion Managera. Przez cały okres pracy w Panattoni zajmował się poszukiwaniem nowych lokalizacji, analizą wykonalności, negocjacjami umów oraz nadzorem nad realizacją projektów.

Adam Borsukiewicz ukończył socjologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest również absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku geodezja i kartografia.

Kategorie