EN

Chmielna 89 w budowie

– Komercjalizacja Chmielnej 89 przebiega bardzo sprawnie, jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa i z liczby zapytań ofertowych, jakie otrzymujemy, w tym momencie mamy wynajęte prawie 20 proc. naszego budynku – mówi Monika Rogucka, leasing director w firmie Cavatina. – Planujemy, że do uzyskania pozwolenia na użytkowanie – spodziewamy się, że powinniśmy je otrzymać w połowie listopada – będziemy mieli budynek w co najmniej w 60 proc. skomercjalizowany – dodaje Monika Rogucka.

Kategorie