EN

Dynamiczny rozwój prywatnych akademików

Rozpoczynając studia, wiele osób staje przed wyborem miejsca zakwaterowania, które będzie miało kluczowy wpływ na komfort i jakość życia na uczelni. Ostatnio obserwujemy znaczące zmiany w dziedzinie zakwaterowania studenckiego, a prywatne akademiki odgrywają kluczową rolę w tej rewolucji.

Dynamiczny wzrost inwestycji

W 2022 roku inwestycje w prywatne akademiki w Europie osiągnęły wartość 11,5 mld euro, co stanowi wzrost o 50 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Ten dynamiczny wzrost jest efektem rosnącej liczby studentów przekraczających próg uczelni. Pomimo starań rynku, nadal istnieje niedobór miejsc, a wiele istniejących obiektów nie spełnia współczesnych standardów.

Sytuacja w Polsce jest zbliżona. Pomimo dostępności 456 domów studenckich z ponad 112 tys. miejsc, obecnie korzysta z nich jedynie 71 tys. studentów. To zjawisko wynika z prac modernizacyjnych w sektorze publicznym, obiekty podnoszą standardy, przez co redukują liczbę dostępnych miejsc, przez co sytuacja dostępności łóżek znacząco się pogorszyła. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z protestem studentów w bibliotece BUW. Brak miejsc w akademikach to coraz większy problem dla studentów w Warszawie, szczególnie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie liczba studentów przewyższa dostępną liczbę miejsc w akademikach ponad dziesięciokrotnie. W rezultacie studenci są zmuszeni wybierać między długotrwałymi dojazdami lub kosztownym wynajmem nieruchomości. Niestety, żadne z tych rozwiązań nie jest optymalne. Dojazdy do uczelni absorbują cenny czas i mogą być szczególnie uciążliwe dla studentów z odległych miejscowości. Z drugiej strony, koszty wynajmu rosną i nie każdy student jest w stanie sobie na niego pozwolić. Warto zwrócić uwagę, że konkurencja o dostępność wynajmu staje się coraz bardziej zacięta, a wzrost cen nieruchomości tylko zaostrza ten problem. Rozwiązaniem może być dalsza rozbudowa akademików i inwestycje w niedrogie alternatywy zakwaterowania. To ważna kwestia, która wymaga uwagi mediów i instytucji odpowiedzialnych za edukację w Polsce.

Potencjał wzrostu na rynku nieruchomości studenckich

Według szacunków CBRE, miejsca w akademikach w całej Unii Europejskiej zaspokajają jedynie 13 proc. potrzeb mieszkaniowych studentów. To ogromny potencjał wzrostu, szczególnie w Polsce. Ostatnie lata przyniosły otwarcie nowoczesnych prywatnych akademików, oferujących nie tylko miejsce do spania, ale także nowoczesne udogodnienia, przestrzeń do nauki i budowania społeczności.

Wyzwania i szanse dla inwestorów

Nawet w obliczu ogólnego wzrostu inwestycji, rynek prywatnych akademików stoi przed wyzwaniami dostosowania podaży do rosnącego popytu. Jednak te wyzwania stwarzają także ogromne szanse dla inwestorów, którzy dostrzegają potencjał w tworzeniu nowoczesnych, wysokiej jakości miejsc zakwaterowania dla studentów.

Planowane inwestycje

W Polsce, w najbliższych latach planuje się wprowadzenie na rynek ponad 3 tys. nowych miejsc w 2023 roku, a od 2024 roku kolejne 6,2 tys. To kroki, które odpowiadają na rosnące oczekiwania rynku, tworząc obiecujące perspektywy dla sektora prywatnych akademików. Pod koniec września miało miejsce otwarcie pierwszego Shed Living w Krakowie, którego właścicielem jest 1 Asset Management a operatorem CRM Students. Obiekt posiada 722 miejsca dla studentów i młodych profesjonalistów. Shed Living zgromadził społeczność młodych ludzi z 40 krajów. Lokalizacja przy Błoniach Krakowskich jest znakomita, dodatkowo, komfortowe pokoje, blisko do uczelni, a dookoła piękne zielone tereny zachęcają do aktywności sportowych.

Nowa era w życiu studenckim

W miarę jak sektor prywatnych akademików rozwija się w Polsce, oznacza to dla studentów nie tylko miejsce do życia, ale przede wszystkim przestrzeń, w której mogą się rozwijać naukowo, społecznie i kreatywnie. To również szansa dla inwestorów, którzy mają okazję kształtować przyszłość rynku prywatnych akademików.

Inwestycje w prywatne akademiki i dostępne cenowo mieszkania dla młodych ludzi to kluczowa sprawa. To nie tylko odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zakwaterowanie, ale ważna zmiana mająca bezpośredni wpływ na jakość życia studenckiego. Wspólnie z naszymi inwestorami, tworzymy miejsca, gdzie młodzi ludzie nie tylko śpią, ale także się inspirują i rozwijają.

Sektor zakwaterowania studenckiego, szczególnie prywatne akademiki, utrzymuje się na wysokim poziomie i jest stosunkowo odporny na zmienne warunki rynkowe. Mimo wyzwań, takich jak wzrost kosztów, popyt na wynajem mieszkań studenckich w Europie nadal rośnie. Badania pokazują, że popyt studentów rośnie szybciej niż dostępność miejsc. To oznacza, że ceny wynajmu będą prawdopodobnie nadal rosły w przyszłości. Dlatego inwestycje w ten sektor to nie tylko interesujący pomysł, ale także sposób na kształtowanie przyszłości i przyciąganie młodych talentów do miast. Komisja Europejska uruchamia "mechanizm wspierania talentów", co jest świetną inicjatywą. To oznacza wsparcie dla regionów UE dotkniętych spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym, co zapewne bezpośrednio wpłynie na rozwój sektora prywatnych akademików w najbliższych latach.

Kategorie