EN

Artur Soczewica

Fundamental Group

Polska
Artur Soczewica

Do zespołu firmy Fundamental Group dołączył Artur Soczewica, który pełni funkcję dyrektora produkcji. Artur to specjalista w zakresie budownictwa, o wieloletnim dorobku inżynierskim i menedżerskim. Ostatnio przez ponad pięć lat pełnił funkcję dyrektora oddziału centralnego w Mostostalu Warszawa, odpowiadając za realizację i pozyskiwanie kontraktów. W tym czasie nadzorował realizację przeszło 20 kontraktów z zakresu budownictwa kubaturowego. W 2015 roku został członkiem Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej

Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz studia podyplomowe – Zarządzanie Projektami na Politechnice Warszawskiej i menedżerskie: School of Executive Education EM LYON & Cranfield University.

Kategorie