EN

Maciej Szamałek

PointPark Properties

Polska
Maciej Szamałek

Maciej Szamałek został szefem działu budowlanego w PointPark Properties (P3). Będzie on odpowiedzialny za realizację projektów budowlanych, przyjaznych środowisku. Maciej, zanim dołączył do zespołu P3, przez ponad dwadzieścia lat zdobywał doświadczenie w sektorze budownictwa przemysłowego i komercyjnego, gdzie nadzorował projekty dla liderów rynku w Polsce, w tym Tesco i VIRID Construction. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Łódzkiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej.

Kategorie