EN

Piotr Saulewicz

Eiffage Polska Budownictwo

Polska
Piotr Saulewicz

Piotr Saulewicz, od ponad roku pełniący w Eiffage obowiązki dyrektora grupy kontraktów, objął funkcję dyrektora regionu północno-wschodniego, a równocześnie został powołany do zarządu Eiffage Polska Budownictwo (EPB).

Jego głównym zadaniem na nowym stanowisku jest rozwój organizacji i produkcji oraz wsparcie działań komercyjnych regionu północno-wschodniego. Piotr Saulewicz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Zarządzania UW. W branży budowlanej od 18 lat. Przeszedł wszystkie szczeble hierarchii budowlanej od inżyniera budowy, po stanowiska kierownicze. Z EPB związany jest od 2017 roku. Przed dołączeniem do Eiffage nadzorował inwestycje realizowane przez spółkę Karmar. Wcześniej pracował dla Bouygues Construction.


Kategorie