EN

Krzysztof Brejdak

Marvipol Development

Polska

Krzysztof Brejdak został członkiem rady nadzorczej spółki Marvipol Development. Magister ekonomii. Ukończył studia magisterskie o specjalności ekonomika przemysłu oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W latach 1996-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BPH w Krakowie. Od roku 1999 do 2006 był wiceprezesem zarządu ING Bank Śląski. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Alior Banku w Katowicach. W latach 2010-2011 współpracował z Deloitte Polska. W latach 2011-2014 był wiceprezesem zarządu Kompanii Węglowej w Katowicach. Obecnie pełni funkcję zastępcy powiernika przy ING Bank Hipoteczny w Katowicach. W latach 1991-2014 zasiadał w organach nadzorczych kilkunastu spółek w sektorze bankowym, energetycznym, zbrojeniowym, rynku nieruchomości oraz usług leasingowych. Członek rad nadzorczych: British Automotive Holding, Marvipol Development, Przedsiębiorstwo Komunalne Therma w Bielsku-Białej.

Kategorie