EN

Jakub Kocjan

Polnord

Polska

Rada nadzorcza spółki Polnord powołała w skład zarządu, powierzając mu funkcję członka zarządu spółki.

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Ekonomia Stosowana, posiada licencję maklera papierów wartościowych, z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego.

Jakub Kocjan ma kilkunastoletnie doświadczenie, zawodowe zdobyte w sektorze inwestycji kapitałowych oraz w branży deweloperskiej. Posiada wiedzę z zakresu budownictwa, nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, realizacji projektów restrukturyzacyjnych, pozyskiwania finansowania, transakcji kapitałowych oraz zarządzania aktywami. W swojej pracy zawodowej pełnił kierownicze stanowiska w spółkach z sektora finansowego i deweloperskiego, jak również w ramach świadczonych usług zarządzał projektami nieruchomościowymi, a także wspierał klientów poprzez świadczenie usług doradztwa biznesowego i jako interim management.

W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił m.in. funkcję wiceprezesa zarządu w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec. W ramach segmentu deweloperskiego był natomiast związany z grupą Murapo. Był także związany z podmiotami z rynku finansowego w tym z Forum TFI oraz z Domem Maklerskim Ipopema.

Kategorie