EN

Monika Górka

Accolade

Polska
Monika Górka
Monika Górka zajęła w Accolade stanowisko chief of accounting & reporting Poland. Monika Górka ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, gdzie kształciła się na kierunku finanse i bankowość. Ma certyfikat Ministerstwa Finansów w zakresie księgowości oraz 20-letnie doświadczenie w obszarze księgowości, controllingu, raportowania finansowego i podatków. Praktyczną wiedzę zdobywała pracując w międzynarodowych firmach o profilu nieruchomościowym. Przed zatrudnieniem w Accolade 11 lat spędziła w Panattoni, gdzie zdobywała kolejne umiejętności z zakresu finansów oraz budowania i zarządzania zespołem. W ramach tej organizacji zajmowała m.in. stanowisko European controller i accounting & controlling director.

Kategorie