EN

Aleksander Baryś

RTB House

Polska
Aleksander Baryś

Od 1 września 2019 roku do zarządu RTB House, spółki dostarczającej innowacyjne rozwiązania marketingowe, dołączył Aleksander Baryś, obejmując stanowisko dyrektora finansowego (CFO). Został też członkiem zarządu.

W swojej roli będzie odpowiedzialny m.in. za kształtowanie i realizację strategii finansowej, procesy strategicznego zarządzania, relacje inwestorskie, a także prowadzenie działań związanych z rozwojem nowych obszarów istotnych z punktu widzenia firmy.

Aleksander Baryś posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów przedsiębiorstwa, planowania i analiz finansowych, relacji inwestorskich, planowania strategicznego i zarządzania ryzykiem. Jest członkiem stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz CFA Society Poland. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz ACCA. W latach 2003-2008 pracował w grupie kapitałowej PKN Orlen jako kontroler finansowy (Basell Orlen Polyolefins) oraz zastępca dyrektora (PKN Orlen). Od 2009 do 2016 roku był związany z grupą Ciech, kolejno na stanowiskach: szefa pionu finansowo-księgowego (2009-2014), prezesa zarządów spółek wchodzących w skład grupy Ciech Soda Deutschland (2014-2016), dyrektora biura zarządzania grupą w spółce Ciech (2016) oraz członka rad nadzorczych spółek należących do grupy. Od 2016 do sierpnia 2019 roku pełnił funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu w spółce Boryszew, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest członkiem rady nadzorczej spółki Zortrax.

Kategorie