EN

Jan Dębski

PRCH

Polska
Jan Dębski

Jan Dębski zastąpił na stanowisku prezesa PRCH Aleksandrę Zentile-Miller i jest czwartym przewodniczącym zarządu stowarzyszenia w jego 17-letniej historii. Dębski swoją karierę rozpoczynał w Kanadzie, gdzie spędził trzynaście lat pracując w sektorze budowlanym. Od 1993 roku był dyrektorem rozwoju Pepsico w Centralnej Europie i Rosji. Następnie przez jedenaście lat piastował pozycję CEO w firmie ECE Projektmanagement, z którą rozpoczął ekspansję w Polsce. Od dziesięciu lat jest związany z Unibail Rodamco Westfield jako Chairman of Business Development.

Kategorie