EN

Adam Pustelnik

Urząd Miasta Łodzi

Polska
Adam Pustelnik

Od 21 września Adam Pustelnik obejmie stanowisko pierwszego wiceprezydenta Łodzi. Przez ostatnie półtora roku pełnił on funkcję dyrektora ds. rozwoju w firmie Savills, dokąd trafił z łódzkiego magistratu, w którym kierował Biurem Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą. Nie stracił jednak kontaktu z samorządem – równolegle z pracą w Savillsie był doradcą prezydent Łodzi.

Adam Pustelnik ma 32 lata. Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim, ponadto studiował na Saïd Business School (University of Oxford), Visegrad School of Political Studies oraz European Academy of Diplomacy. Pracował w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Urzędzie Miasta Łodzi oraz firmie Savills. Jest żonaty, ma córkę.

W nowej roli Adam Pustelnik będzie sprawował nadzór nad Departamentem Planowania i Rozwoju Gospodarczego oraz Departamentem Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi. Podległymi mu wydziałami będą m.in. Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Architekta Miasta, Wydział Dysponowania Mieniem i Łódzki Ośrodek Geodezji.

Kategorie