EN

Wojciech Bazan

JDP Drapała & Partners

Polska
Wojciech Bazan

Wojciech Bazan, adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz w Zespole Infrastruktury, został awansowany na stanowisko partnera. Doradza klientom w strategicznych sporach sądowych i arbitrażowych, których istotna część dotyczy dużych inwestycji infrastrukturalnych i kubaturowych lub dostaw zaawansowanych technologicznie maszyn i robotów przemysłowych (m.in. roszczenia związane z bezpodstawnie naliczoną karą umowną, bezzasadnym skorzystaniem z gwarancji przez inwestora, odmową zapłaty za wykonane prace dodatkowe). Jego doświadczenie obejmuje również reprezentację w sporach rozpoznawanych przez międzynarodowe trybunały arbitrażowe. W części spraw wartość roszczeń przekracza 200 mln zł.

Kategorie