EN

Grzegorz Szymański

CBRE

Polska
Grzegorz Szymański

Grzegorz Szymański, magister prawa i gospodarki przestrzennej, członek MRICS i CCIM, posiada ponad 13-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. Pracuje m.in. z inwestorami prywatnymi, firmami paliwowymi, firmami z branży sektora handlowego i niezależnymi operatorami. Zastępując na stanowisku Agnieszkę Jankowską, jako nowy szef działu Portfolio Management w CBRE pokieruje zespołem dedykowanym do zarzadzania portfelami nieruchomości, odpowiedzialnym m.in. za proces sprzedaży nieruchomości klienta, zdobywanie nowych najemców, rozwijanie współpracy z istniejącymi najemcami w ramach portfela oraz zarządzanie i koordynowanie wszystkich zadań związanych z obsługą portfela klientów w Polsce. W ramach Advisory & Transaction Services zespół Grzegorza wspiera wszystkie linie biznesowe CBRE w obszarze usług Portfolio Management.

Kategorie