EN

Adam Marciniak

CCC

Polska
Adam Marciniak

Grupa CCC wzmacnia skład zarządu. Adam Marciniak objął stanowisko wiceprezesa zarządu ds. Technologii i Digitalizacji. W ramach wykonywanych obowiązków, obejmie nadzór nad rozwojem technologii, cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa, przy ścisłej współpracy z biznesowymi funkcjami sprzedaży stacjonarnej, analityki CRM czy e-commerce w grupie CCC.

Prawie 20-letnią karierę budował w: Banku Pekao, Centralnym Domu Maklerskim Pekao, Inteligo Financial Services oraz PKO Banku Polskim, gdzie w ostatnich latach, od 2017 do 2021 roku, był członkiem zarządu odpowiedzialnym za obszar technologii, cyberbezpieczeństwo oraz szkolenia i rozwój pracowników. Zreorganizował funkcjonowanie struktur IT koncentrując się na efektywności procesów, optymalizacji kosztów i rozwoju biznesu. Współtworzył takie rozwiązania jak BLIK, IKO, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, cyfrowa tożsamość w administracji, ogólnopolski system eRejestracji na szczepienia Covid oraz koncepcję Chmury Krajowej.

Zaangażowany był także w proces transformacji cyfrowej sektora bankowego oraz instytucji publicznych. Był przewodniczącym prezydium Rady ds. Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich, Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, przewodniczącym Grupy Ekspertów IT działającej w Ministerstwie Finansów oraz członkiem Zespołu Doradców IT przy Ministerstwie Zdrowia. Przewodniczył również radom nadzorczym spółek Operator Chmury Krajowej i PKO BP Finat.

W 2003 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie i otrzymał tytuł magistra nauk informatycznych. W latach 2006-2007 studiował również zarządzanie projektami IT na Politechnice Warszawskiej. Ukończył także studia podyplomowe Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Kategorie