EN

Tomasz Książek

Signify Poland

Polska
Tomasz Książek

Stanowisko prezesa zarządu Signify Poland objął Tomasz Książek. Zastąpił on Bogdana Rogalę, który po 38 latach pracy w Signify (poprzednio Philips Lighting) przeszedł na emeryturę. Tomasz Książek od lat związany jest z branżą oświetleniową, a swoją ścieżkę zawodową w Signify rozpoczął w 1995 roku. W ciągu swojej 26-letniej kariery pełnił różne funkcje kierownicze wyższego szczebla, m.in. rolę dyrektora marketingu na Europę Środkowo-Wschodnią. Aktualnie jest dyrektorem handlowym na Polskę i Kraje Bałtyckie. Od 2017 roku był również wiceprezesem zarządu Signify Poland.

Kategorie