EN

Sean Drygas

Colliers

Świat
Sean Drygas

Sean Drygas objął w Colliers nowo utworzone stanowisko globalnego dyrektora ds. ESG.

Wśród jego obowiązków będzie ścisła współpraca z kadrą zarządczą wyższego szczebla oraz z regionalnymi liderami i ekspertami w celu realizacji strategii ESG firmy na całym świecie, w tym opracowywanie planów działania i wyznaczanie wymiernych celów. Ponadto zapewni on wprowadzenie odpowiednich programów i procesów zarządzania, które pozwolą szybciej osiągnąć wyznaczone cele ESG w powiązaniu z celami rozwojowymi, jak również usprawni zarządzanie danymi, stworzy platformy pomiarowe i będzie raportować wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Przed dołączeniem do Colliers Drygas był wiceprezesem Spark Power Group, gdzie kierował sprzedażą, marketingiem, rozwojem produktów i rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju dla tej organizacji, a także przyczynił się do przyjęcia rozwiązań z zakresu zielonej energii.

Kategorie