EN

Zsuzsanna Hunyadi

Prologis

Węgry
Zsuzsanna Hunyadi

Zsuzsanna Hunyadi awansowała na stanowisko leasing & customer experience director. Swoją karierę w Prologis rozpoczęła w maju 2014 roku. Trzy lata później awansowała w strukturach firmy na stanowisko menedżera ds. leasingu. Od 2020 roku do jej obowiązków należą również zadania z zakresu Customer Experience. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w USA, jako stażystka w World Trade Center Atlanta oraz asystentka w CSU. Podczas studiów Zsuzsanna koncentrowała się na zarządzaniu i przywództwie i ukończyła uczelnię ze stopniem magistra ekonomii. Ma na swoim koncie również kursy z zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Stanowym w Clayton w USA.

Kategorie