EN

Bartłomiej Niewczas

Bird & Bird Maciej Gawroński

Polska
Bartłomiej Niewczas
Bartłomiej Niewczas został szefem działu ds. rozstrzygania sporów. Jest specjalistą w zakresie sporów sądowych dotyczących budownictwa, od ponad 16 lat doradzającym wiodącym korporacjom z branż nieruchomości, motoryzacji i napojów alkoholowych. Zanim dołączył do zespołu Bird & Bird, był szefem zespołu ds. sporów sądowych w firmie Skanska. Bartłomiej doradza klientom w zakresie opracowania strategii i polityk rozstrzygania sporów, a także podczas negocjacji związanych z zawieraniem kontraktów, w szczególności kontraktów dotyczących realizacji projektów infrastrukturalnych, opartych na standardach FIDIC.

Kategorie