EN

Łukasz Jankowski

DLA Piper

Polska
Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski, szef praktyki energetycznej, otrzymał nominację na partnera lokalnego w kancelarii DLA Piper.

Jankowski specjalizuje się w prawie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynków energii elektrycznej i źródeł odnawialnych. Realizował szereg projektów na rzecz spółek obrotu energią oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, m.in. projektów infrastrukturalnych i postępowań regulacyjnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadził sprawy regulacyjne we wszystkich instancjach. Wspiera klientów w transakcjach z zakresu odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz doradza przy projektach OZE.

Kategorie