EN

Ryan Lee

Atrium European Real Estate

Europa
Ryan Lee

Ryan Lee objął stanowisko CEO w Atrium European Real Estate. Zmiana ta jest częścią proaktywnego planu sukcesji, uzgodnionego przez zarząd AERE i jego udziałowców. Nowy CEO jest związany ze spółką od 2015 roku i do tej pory pełnił funkcję dyrektora finansowego grupy Atrium. Posiada 30-letnie międzynarodowe doświadczenie finansowe. Zanim dołączył do Atrium przez sześć lat pracował na wysokich stanowiskach w spółkach prywatnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto, w latach 1990-2009 pełnił funkcje finansowe na szczeblu kierowniczym i zarządczym w Japan Tobacco International oraz Unilever plc i spółkach zależnych grupy. Na nowym stanowisku Ryan zastąpi Liada Barzilai.

Kategorie