EN

Daniel Puciato

PHH

Polska
Daniel Puciato

Rada Nadzorcza Polskiego Holdingu Hotelowego wybrała Daniela Puciato na członka zarządu ds. handlowych, który obejmie obowiązki wraz z rozpoczęciem nowej kadencji zarządu spółki. Jest doktorem ekonomii (Szkoła Główna Handlowa), nauk o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Jagielloński) oraz doktorem i doktorem habilitowany nauk o kulturze fizycznej (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu). Prezes Zarządu Fundacji Banku Ochrony Środowiska oraz wieloletni menedżer kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Nauczyciel akademicki – profesor uczelni. Biegły sądowy z zakresu zarządzania w turystyce i sporcie. Członek Rady ekspertów ds. turystyki przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Stanowisko obejmie z rozpoczęciem nowej kadencji zarządu PHH.

Kategorie