EN

Christopher Smith

Peakside Capital Advisors

Europa Środkowo-Wschodnia
Christopher Smith

Christopher Smith awansował na stanowisko head of Portfolio Management CEE w Peakside Capital Advisors. Na nowym stanowisku będzie odpowiedzialny m.in. za nadzór nad regionalnym portfelem nieruchomości zarządzanych przez Peakside. Będzie również kontynuował dotychczasowe zadania w zakresie zarządzania inwestycjami, a także nadzorował działalność Peakside w regionie SEE, głównie w Słowenii.

Christopher Smith dołączył do Peakside jako analityk inwestycyjny, następnie obejmował kolejne stanowiska w drodze wewnętrznych awansów. Ma 11-letnie doświadczenie zdobyte w Fortress Investment Group i Peakside Capital Advisors w zakresie zarządzania inwestycjami, aktywami i portfelami. Ukończył Uniwersytet St. Andrews z tytułem magistra w zakresie zarządzania biznesem i stosunków międzynarodowych.

Kategorie