EN

Ekkehard Preis

Erste Digital

Europa Środkowo-Wschodnia
Ekkehard Preis

Ekkehard Preis został nowym dyrektorem zarządzającym Erste Digital, informatycznej spółki zależnej Erste Group. Preis ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości i IT. Jako dyrektor zarządzający dołączy do istniejącego już zespołu, składającego się z Christopha Helma i Christopha Kohlbacha.

Ekkehard Preis jest związany z Erste Group od 2008 roku. Posiada doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w różnych sektorach banku. Od 2018 roku jest szefem działu usług bankowych, w którym odegrał kluczową rolę w procesie cyfryzacji. Wcześniej był szefem Group Product & Business Management, gdzie odpowiadał za strategiczne wsparcie działu Large Corporates & Capital Markets, rozwój produktów i centralne zarządzanie projektami. Preis studiował w Grazu i St. Gallen, kształcił się jako ekonomista biznesowy.

Kategorie