EN

Marek Marzec

Onde

Polska
Marek Marzec

Marek Marzec dołączył do zarządu Onde. Będzie odpowiedzialny za obszary rozwoju, dewelopmentu projektów OZE oraz obsługi i bieżącego utrzymania farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Marek Marzec przez ponad 20 lat był związany z giełdową spółką Polenergia. Jako dyrektor Departamentu Fotowoltaiki i Lądowych Farm Wiatrowych odpowiadał za dewelopment i realizację łącznie ponad 500 MW projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. Uczestniczył w rozwoju kolejnych projektów o potencjale na poziomie 1,8 GW. Ma również doświadczenie w przygotowywaniu strategii aukcyjnych, procesów akwizycyjnych projektów OZE w Polsce i zagranicą, a także w zarządzaniu infrastrukturą instalacji wiatrowych.

Marek Marzec ukończył dwa kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej: Inżynieria Środowiska oraz Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja. Jest również absolwentem studiów MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Kategorie