EN

Joanna Borkowska-Iwanek

GXO

Polska
Joanna Borkowska-Iwanek

Joanna Borkowska-Iwanek awansowała w GXO na stanowisko senior HR director Central Europe, obejmujące Polskę, Niemcy, Rumunię i Czechy. W nowej roli będzie ściśle współpracować z zarządem, tworząc i realizując strategię HR odpowiadającą na potrzeby biznesu.

Borkowska-Iwanek wspiera również realizację celów środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) firmy w zakresie HR, organizując webinaria dotyczące różnorodności, uczestnicząc w konferencjach logistycznych i współpracując z polskimi uniwersytetami w ramach realizacji programu edukacyjnego GXO "Akademia Kariery". Joanna jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Kategorie