EN

Katarzyna Laszkowska

ARC Capital Markets

Polska
Katarzyna Laszkowska

Katarzyna Laszkowska dołączyła do ARC Capital Markets jako starszy dyrektor odpowiedzialny za zarządzanie transakcjami finansowania.
W swojej ponad 20-letniej karierze Katarzyna pracowała dla instytucji bankowych, takich jak Santander Bank Polska i DNB, a także po stronie klienta. Pracując dla Panattoni Poland i 7R, zamknęła ponad 30 transakcji finansowania nieruchomości komercyjnych o łącznym wolumenie zbliżonym do 1 mld euro. Katarzyna Laszkowska wcześniej pracowała również jako starszy członek zespołu ds. rynków kapitałowych w Knight Frank w Polsce.

Kategorie