EN

Urszula Jasińska

Panattoni

Polska
Urszula Jasińska

Urszula Jasińska awansowała na stanowisko regional predevelopment directora, na którym będzie prowadziła zespół menedżerów zajmujący się procesem przygotowania inwestycji przemysłowo-magazynowych na terenie Polski centralnej oraz wschodniej.

Urszula Jasińska dołączyła do Panattoni we wrześniu 2018 roku jako junior project manager. Była w tym czasie odpowiedzialna za prowadzenie procesu inwestycyjnego w fazie predevelopmentu inwestycji Multitenant, BTS i BTO. W lipcu 2020 roku awansowała na stanowisko predevelopment senior manager. Doświadczenie w prowadzeniu projektów zdobywała przy projektach infrastrukturalnych, gdzie zajmowała się m.in koordynowaniem projektantów i projektów, przygotowaniem dokumentacji techniczno-prawnej oraz wyborem podwykonawców.

Urszula Jasińska uzyskała tytuł inżyniera budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Białostockiej. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, a wykształcenie podyplomowe kontynuowała w Szkole Głównej Handlowej na kierunkach Zarządzanie Projektami i Wycena Nieruchomości.

Kategorie