EN

Filip Czernicki

CPK

Polska
Filip Czernicki

Rada nadzorcza spółki CPK wybrała w postępowaniu kwalifikacyjnym dr Filipa Czernickiego na prezesa zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Marcina Michalskiego na członka zarządu.

Dr Filip Czernicki ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży lotniczej i zarządzaniu zespołami ludzkimi. Pracując w P.P. Porty Lotnicze zajmował się inicjowaniem, prowadzeniem oraz nadzorowaniem realizacji takich projektów strategicznych jak Chopin Airport City, rozbudowa Lotniska Chopina do przepustowości granicznej, przebudowa układu drogowego wokół Lotniska Chopina. Przez kilka lat pełnił funkcję prezesa rady nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. W okresie 2006-2012 był pełnomocnikiem ds. uruchomienia lotniska w Modlinie. Przez wiele lat odpowiadał za wykonywanie polityki właścicielskiej oraz nadzór nad spółkami zależnymi w PPL. Prowadził analizy rynku potencjalnych inwestycji w sektorze lotniskowym oraz zarządzał portfelem projektów strategicznych w PPL.

Filip Czernicki jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i wykładowcą akademickim. Specjalizuje się w prawie lotniczym, prawie spółek, prawie organizacji pozarządowych oraz zarządzaniu projektami i doradztwie biznesowym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kategorie