EN

Marcin Wielgus

Hines Polska

Polska
Marcin Wielgus

Marcin Wielgus objął stanowisko dyrektora operacyjnego w Hines Polska. Marcin Wielgus dołączył do Hines w 2008 roku i początkowo koncentrował się na raportowaniu, zabezpieczaniu finansowania i nadzorowaniu spółek zależnych na Cyprze i w Luksemburgu. Był również odpowiedzialny za tworzenie i weryfikację modeli finansowych wszystkich obecnych i potencjalnych inwestycji zarządzanych przez Hines w Polsce. Przez lata kierował zespołem ds. rozwoju biznesu i przejęć, koncentrując się na identyfikacji nowych możliwości biznesowych oraz realizacji transakcji. Pełnił także funkcję dyrektora ds. finansowania dłużnego, aranżując, negocjując oraz wdrażając strategie zarządzania długiem zewnętrznym i hedgingu dla wszystkich projektów Hines w Polsce. W ostatnim czasie pełnił funkcję dyrektora finansowego i dyrektora ds. transakcji, będąc odpowiedzialnym za wszystkie kwestie finansowe i transakcyjne w Hines Polska.
Marcin Wielgus ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył program CCIM, jest członkiem RICS.

Kategorie