EN

Maurizio Poletto

Erste Group

Europa
Maurizio Poletto

Maurizio Poletto został mianowany nowym dyrektorem operacyjnym Erste Group. Jest członkiem zarządu Erste Group od 2021, kiedy to został mianowany pierwszym w historii CPO grupy. W swojej nowej roli Poletto przejmie odpowiedzialność za funkcje IT na poziomie grupy, architekturę i usługi bankowe, zachowując jednocześnie obowiązki wchodzące w skład stanowiska CPO.

Weteran sektora bankowego i fintechu z ponad 10-letnim doświadczeniem na wyższych stanowiskach kierowniczych, Maurizio pełnił funkcję dyrektora zarządzającego centrum innowacji cyfrowych Erste Group George Labs. Jest założycielem wewnętrznego fintechu Erste Group i był siłą napędową rozwoju George'a, który ma obecnie ponad 10 mln użytkowników w Austrii i CEE. Ponadto Maurizio pełnił funkcję członka rady nadzorczej Erste Digital, dostawcy rozwiązań IT Erste Group, a także bankowych spółek zależnych Erste Group w Czechach (Česká spořitelna) i na Węgrzech (Erste Bank Hungary).

Kategorie