EN

Marlena Happach

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Polska
Marlena Happach

Z dniem 10 czerwca 2024 roku, w wyniku połączenia Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków, rozpoczyna działalność nowa państwowa instytucja kultury – Narodowy Instytut Dziedzictwa. Na stanowisko p.o. dyrektora nowej państwowej instytucji kultury została powołana Marlena Happach.

Do zakresu działalności Instytutu należy m.in. wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony i konserwacji zabytków, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym, a także prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczącej dziedzictwa kulturowego.

Marlena Happach to architektka, urbanistka, działaczka społeczna związana z Warszawą. Ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w ramach których przez rok studiowała w L'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, a przez semestr w Technische Universität w Berlinie. Współtworzyła Stowarzyszenie Odblokuj, którego w latach 2010-2016 była prezeską. W latach 2012-2015 była wiceprezeską Oddziału Warszawskiego SARP Warszawa, a następnie przez rok jego prezeską. Od 2016 do 2024 roku pełniła funkcję Architektki Miasta Warszawy oraz była dyrektorką Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawy. Od kwietnia 2024 roku była wicedyrektorką ds. inwestycji warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.

Kategorie