EN

Tomasz Ciąpała

Lanĉerto

Polska
Tomasz Ciąpała

Tomasz Ciąpała został prezesem zarządu firmy odzieżowej Lanĉerto. Po wygaśnięciu kadencji dotychczasowego zarządu zastąpił na tym stanowisku Mariusza Jończego.

Tomasz Ciąpała jest współzałożycielem marki Lanĉerto. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w branży mody męskiej, jest także przedsiębiorcą, udziałowcem licznych spółek kapitałowych oraz członkiem rad nadzorczych. Wraz ze wspólnikami: Mariuszem Jończym i Tomaszem Górkiewiczem zarządza siecią 37 salonów własnych marki Lanĉerto. Tomasz Ciąpała jest odpowiedzialny m.in. za realizację strategii, ekspansję sieci, pozyskiwanie nowych lokalizacji i negocjacje z podmiotami zajmującymi się komercjalizacją przestrzeni handlowych. Ponadto nadzoruje oraz koordynuje działania marketingowe i wizerunkowe. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie w obszarze zarządzania oraz restrukturyzacji spółek kapitałowych. Tomasz Ciąpała posiada gruntowne wykształcenie, które zdobywał we Francji w Grenoble Graduate School of Business, w Polsce w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University, a także w Stanach Zjednoczonych w Waterford Fort LeBoeuf High School.

Kategorie