EN

Jacek Zengteler

Yareal Polska

Polska
Jacek Zengteler

Jacek Zengteler dołączył do Yareal Polska w styczniu i objął stanowisko dyrektora działu projektów mieszkaniowych. Z branżą nieruchomości mieszkaniowych związany jest od ponad 13 lat. Doświadczenie zawodowe zdobył w firmie Dom Development, gdzie pracował m.in. na stanowisku dyrektora działu obsługi klienta, dyrektora działu zakupu nieruchomości i wicedyrektora działu rozwoju. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej i University of Minnesota (MBA).

Kategorie