EN

Sophie Bellon

Grupa Sodexo

Świat
Sophie Bellon
Sophie Bellon, najstarsza córka Pierre’a Bellon, założyciela Grupy Sodexo, została mianowana przewodniczącą rady dyrektorów Grupy Sodexo. 86-letni Pierre Bellon od kilku lat planował zmianę pokoleniową w Grupie Sodexo. Decyzję o powołaniu Sophie na stanowisko przewodniczącej rady dyrektorów, podjął wspólnie ze zgromadzeniem akcjonariuszy oraz radą dyrektorów. Pierre Bellon pozostał honorowym prezesem firmy.

Sophie Bellon jest absolwentką francuskiej Szkoły Biznesu EDHEC. Po zakończeniu studiów w 1985 roku, wyjechała do Stanów Zjednoczonych i podjęła pracę jako doradca ds. fuzji i przejęć. Po 9 latach wróciła na stałe do Francji, by dołączyć do grona pracowników Grupy Sodexo. Swoją karierę w firmie rozpoczęła jako starszy analityk finansowy. Od 2012 roku zajmowała się opracowywaniem i wdrażaniem kluczowych wskaźników efektywności, a następnie działaniami na rzecz relacji z klientami na poziomie globalnym. We wrześniu 2008 roku powołano ją na stanowisko dyrektora generalnego we francuskim oddziale koncernu. Była także odpowiedzialna za prowadzenie licznych programów badawczych istotnych dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Ponadto od 1989 roku była członkiem rady dyrektorów Grupy Sodexo, a w 2013 roku objęła stanowisko wiceprzewodniczącej. Od kwietnia 2015 roku należy także do rady dyrektorów L'Oréal.

Kategorie